A magyar középiskolai tanulmányok során jogi kérdések szinte kizárólag a történelem órák körében, történeti kontextusban, illetve kisebb mértékben állampolgári jogok keretében jelennek meg, ezáltal nem alakul ki egy reális kép a jog jelentéséről, funkciójáról és jellegéről. A megfelelő információ hiánya valamint az amerikai filmek illetve gyorsan terjedő féligazságok alapján gyakran alakul ki hamis kép a jog fogalmáról és a jogászi munkáról, karrierről. Ezt felismerve a kurzus célja általános képet adni a jogról mint komplex, ugyanakkor mindennapi társadalmi jelenségről, és bemutatni legfontosabb jellemzőit, hasznát és területeit. A kurzus során betekintést lehet nyerni a magyar jogi gondolkodásba, a jogtól elválaszthatatlan szakmai terminológia használatába (ami miatt a jogot sokan „száraznak” tartják), megismerhetőek a jog legfontosabb területei és képet kaphatunk a magyar jogászi munkákról.

A kurzus célja tehát kettős: egyrészt használható ismeretet terjeszt, emészthető formában, konkrét példákon keresztül mutatja be a jogot, másrészt az egyszerűsítés mellett nem tagadja el a jog tanulásának és későbbi alkalmazásának nehézségeit, így segíti a kurzust elvégzők felelősebb pályaválasztását.

Ugyanakkor a kurzushoz tartozó heti anyagok számonkérése során a jogászi munkák legfontosabb területeire koncentrál: kritikus gondolkodás, érvelés, megoldásközpontú hozzáállás, lényeglátás, alaposság, önálló információszerzés és alkalmazás. A kurzus sikeres elvégzése ezeket a jogászi munkán kívül is különösen hasznos és a munkaerőpiac által keresett készségeket is fejleszti.

A kurzus elvégzésének javasolt évfolyama: 11. osztálytól.

→Tovább a kurzusleírásra...